Tuesday, April 25, 2006

Den vanskelige valgfriheten

Må skryte litt av avisa " Nordlys" som har masse interessante kommentarer og meningsytringer på side 3 for tida. I dag under overskrifta " Den vanskelige valgfriheten" viser en sosialantropolog ved navn Einar Rebni til forskere som begynner å sette likhetstegn mellom psykiske helseplager og utilsiktede virkninger av valgfrihet. Ikke så nytt og originalt kanskje, men en del interessante momenter likevel ( særlig sett i forhold til at flere og flere blir langtidssykemeldte og faller utenfor i arbeidslivet ) :

"Fra at folk tidligere følte seg fanget og låste i en bestemt livsform, er vi i dag i en situasjon med valgfrihet på de fleste områder i livet. Dermed øker kompleksiteten for hva valgene i realiteten innebærer av konsekvenser. Karakteristisk for samfunnsutviklinga er dessuten at mer og mer er overlatt til den enkelte å avgjøre. Vi skal være generalister, spesialister og eksperter på hvordan leve egne liv. Når det er opp til den enkelte å håndtere tilværelsen på egen hånd, stiller det gjerne større krav å ha oversikt over " alle" tenkelige saksforhold, eventualiteter og framtidige risikoer. Det blir uhyre viktig å være " oppdatert". Oppdatering og omstilling er også blitt et mantra i arbeidslivet. Mye mer enn tidligere gjelder det å være " på høyden" med hva som skjer." ( Redigert utdrag)

Og her trekker Rebni også et annet moment inn, nemlig at de som er bedrestilt økonomisk, kan kjøpe seg tid, slik at de kan være " på høyden" og " i forkant" både i arbeidslivet og på andre områder. De har dermed fortrinn i kraft av å ha tilgang til kunnskap om hvilke valg som er å foretrekke, og kan på den måten handle på sikrere grunnlag når det gjelder framtida. Sosial ulikhet handler altså ikke minst om forskjeller i informasjonstilgang, kvaliteten på informasjon og en effektiv utnyttelse av den.

2 comments:

torunn said...

Den vanskelige valgfriheten….

På den ene sida så utrolig viktig å se at man har denne valgfriheten, man kan leve bedre med det meste hvis man sjøl veit at man har hatt et valg, hvis man har sett alternativene og tatt en avgjørelse. Tror jeg. Da føler man seg ikke verken så fanga eller utsatt eller ofra.

Men på den andre sida, dette at vi i vår tid kan velge på langsmed så mange hyller når det gjelder det meste skaper et uoversiktlig kaos. Det er et gode at vi har frihet til å skape våre egne roller på mange områder, men du verden så mye energi som kan gå med til å få de avklart.

Og at det også gjelder i arbeidslivet, og at det får konsekvenser, og kan skape ulikheter… Ja, dette er interessant.

Ha en fin 1.mai, Irene :)


mvh Torunn

irelars said...

Takk for fin-fin kommentar og 1.mai-hilsen, Torunn!

Visst er valgfriheten et gode. Alt var slett ikke bedre før. Men så er det disse "men"-ene da.
Blir det f.eks mulig å tenke langsiktig og dra nytte av erfaringer i et arbeidsliv der omstilling er det normale og det å være " på høyden" blir det viktigste?


Irene