Saturday, April 29, 2006

Med tetthet som is
fyller jeg tomrom Posted by Picasa

Tuesday, April 25, 2006

Og i Tromsø har det nå blitt vår..

Posted by Picasa

Den vanskelige valgfriheten

Må skryte litt av avisa " Nordlys" som har masse interessante kommentarer og meningsytringer på side 3 for tida. I dag under overskrifta " Den vanskelige valgfriheten" viser en sosialantropolog ved navn Einar Rebni til forskere som begynner å sette likhetstegn mellom psykiske helseplager og utilsiktede virkninger av valgfrihet. Ikke så nytt og originalt kanskje, men en del interessante momenter likevel ( særlig sett i forhold til at flere og flere blir langtidssykemeldte og faller utenfor i arbeidslivet ) :

"Fra at folk tidligere følte seg fanget og låste i en bestemt livsform, er vi i dag i en situasjon med valgfrihet på de fleste områder i livet. Dermed øker kompleksiteten for hva valgene i realiteten innebærer av konsekvenser. Karakteristisk for samfunnsutviklinga er dessuten at mer og mer er overlatt til den enkelte å avgjøre. Vi skal være generalister, spesialister og eksperter på hvordan leve egne liv. Når det er opp til den enkelte å håndtere tilværelsen på egen hånd, stiller det gjerne større krav å ha oversikt over " alle" tenkelige saksforhold, eventualiteter og framtidige risikoer. Det blir uhyre viktig å være " oppdatert". Oppdatering og omstilling er også blitt et mantra i arbeidslivet. Mye mer enn tidligere gjelder det å være " på høyden" med hva som skjer." ( Redigert utdrag)

Og her trekker Rebni også et annet moment inn, nemlig at de som er bedrestilt økonomisk, kan kjøpe seg tid, slik at de kan være " på høyden" og " i forkant" både i arbeidslivet og på andre områder. De har dermed fortrinn i kraft av å ha tilgang til kunnskap om hvilke valg som er å foretrekke, og kan på den måten handle på sikrere grunnlag når det gjelder framtida. Sosial ulikhet handler altså ikke minst om forskjeller i informasjonstilgang, kvaliteten på informasjon og en effektiv utnyttelse av den.

Saturday, April 01, 2006

Norge i rødt, hvitt og blåttI går smilte jeg så pent jeg bare klarte, og fikk lov å
komme inn bak gjerdene på bilopphøggeriet :-)
Der var det mange spennende fotomotiv.
Her er et av dem.Irene Posted by Picasa