Monday, March 30, 2009

Fint sagt

"Døgnet har tolv timer natt og tolv timer dag. Vi insisterer på at det bare er dag. Men det dypest sett menneskelige fellesskapet ligger i det vi ikke får til. Det er i våre skavanker vi kan møtes."

( Utdrag fra intervju med Anders Rogg, Dagbladet, lørdag)

Saturday, March 28, 2009

Haiku

Når allting stemmer
som i eventyrene
blir noen til stein

( Elev, 8.klasse)Etter at jeg var i en 8.klasse og hadde haiku-verksted i februar, hadde klassen jobba videre, og i går fikk jeg tilsendt dette eventyr-haikuet på mail. Synes det var så originalt og snedig at jeg ble inspirert til å lete frem fotos.

Sunday, March 08, 2009

På kvinnedagen: Hannah Arendt

..Å møte den andres ord med taushet er en av menneskets verste straffereaksjoner..

Filosofen Hannah Arendt ( 1905-1975) var opptatt av politisk handling og makt, og at maktens vesen ligger i selve tyngden av å handle i fellesskap. Hun ville restaurere politikken som en meningsgivende sfære for mennesket.

Arendt så det moderne, liberale begrep om frihet som en flukt, eller snarere som noe utilstrekkelig eller skrint. Frihet for henne betydde ikke " fri fart for frie mennesker". Frihet er det aktive åndslivet blant andre, blant de mange stemmene i polis. Tankene er først frie så lenge vi klarer å holde dialogen med de andre gående.

Utgangspunktet for Arendts maktbegrep er at vi har dynamsike krefter i oss på godt og vondt. Hvis de skal gå i en god retning, trenger vi å bringe tanke og ettertanke til vår energi, noe som krever aktiv samhandling med andre.

Uten samtale om oppfatninger vil vi heller ikke se klart eller forstå konsekvensene av oppfatningene og dermed heller ikke ha noen ( egentlig) frihet. Å møte den andres ord med taushet er en av menneskets verste straffereaksjoner; bios politikos er samtalende livsvesener som trenger å ta del i hverandres tanker gjennom språket.

Mer om Hannah Arendt her: http://kilden.forskningsradet.no/c35640/artikkel/vis.html?tid=36337