Saturday, March 31, 2007

Speilbilder

Jag är som björnen

höjer mina armar
i soluppgången


( Pawnee)
Tuesday, March 20, 2007

Innsamlingsaksjon

Må avbryte bloggpausen for å få startet en innsamlingsaksjon til inntekt for kjole til Karita Bekkemellem. De som vil gi sitt bidrag noterer navn og adresse under her, deretter vil de få tilsendt en giro.

Håper så mange som mulig vil støtte opp om aksjonen.