Sunday, September 24, 2006

Å løfte i flokk

Skal man løfte en trelavvo oppå et fundament
må man være mange.

En holder ikke.

Det kan også trenges en dreining
i tillegg til løftet

slik at de ulike delene passer i hverandre
og står trygt på fundamentet

og når man har klart det

da skal man møtes igjen
en mørk høstkveld
for å feire...