Tuesday, May 09, 2006

Litterære snobber ødelegger for lyrikken?

Forfatteren og kritikeren Eirik Loden er sterkt kritisk til
utgivingspolitikken i forlagene. I siste nummer av Dag og Tid
uttaler han at en del av samtidslyrikken er en forelda
og stivna modernisme som ikke byr på noe nytt.
-Den er formløs, fragmentarisk og innadvendt og gjør
svært lite for å kommunisere.
Men det finnes også eksempler på vitalitet og popularitet
i den nye lyrikken, sier han. -Både Geir Gulliksen og
Nils- Øyvind Haagensen står for en åpnere og enklere
poesi.

Noe lignende var også Øystein Rottem inne på i lanseringen
av 3.bind av sin etterkrigslitteraturhistorie ( des.98). Da uttalte
han at " den aller nyeste norske litteraturen preges av at
forfatterne har fått en ensidig, akademisk utdanning. De mangler
konkrete og nyanserte erfaringer fra virkelighetens forskjellige
felter som kan nedfelle seg i litteraturen. Litteraturen har blitt
introvert og selvopptatt."

---------------------------

Ellers er det tid for å låne lyrikk på bibliotekene.
Kulturrådet har altså kommet med forslag om å halvere innkjøpet
av lyrikk på grunn av at diktsamlinger sjelden lånes ut på bibliotekene.
Slik jeg forstår det, skal ikke nødvendigvis færre forfattere bli
innkjøpt, men antall eks. av hver diktsamling skal halveres fra
1000 til 500. ( Noe som i neste omgang selvsagt betyr at
forlagene vil satse enda mindre på diktutgivelser! )


Så løp og lån..

No comments: