Monday, March 30, 2009

Fint sagt

"Døgnet har tolv timer natt og tolv timer dag. Vi insisterer på at det bare er dag. Men det dypest sett menneskelige fellesskapet ligger i det vi ikke får til. Det er i våre skavanker vi kan møtes."

( Utdrag fra intervju med Anders Rogg, Dagbladet, lørdag)

1 comment:

tusen said...

Dette minner meg om noko eg leste i Finnmark Dagblad for mange år siden. "Her har vi 12 måneders vinter og resten sommer". Slik ville di være fornøyd hvilken som helst dag over frysepunktet.
Elles har Rogg rett i sin "skavank-teori".