Tuesday, September 01, 2009

Nesten Vømmøl

Taktfaste og muntre
"nabokjerringe " i et nedlagt bedehus på yjttersia a Kvaløya i helga.

Har ejnnda plaster på finger-
tuppan etter å ha spelt på sag.

4 comments:

Anonymous said...

Sånne dame kan vi like!*festartåve*

Anonymous said...

Ja, ikkje sainnt? ;-)

Irene

Anita said...

God gjenbruk av bedehuse! Æ vesst ikkje engang at vi hadde bedehus nordaførr!

Irene Larsen said...

Behovet for bedehus var sikkert større dess lenger nord man kom ;-)

Ja, jeg synes det er veldig god gjenbruk. I dag brukes bygget til sammenkomster, kulturarrangementer osv, og jeg tror ikke noen synes at det har vært noe problem.