Tuesday, January 05, 2010

To dikt fra en av de beste diktsamlingene som kom ut i fjor.


Morten Wintervolds diktsamling " Oldemor, du er med barn" ( Cappelen Forlag) har ei klar lokal forankring i nordnorsk miljø, men det er ikke en nostalgisk og stivnet nordnorsk sfære diktene beveger seg i. I diktene kommuniserer det nordlige landskapet med europeisk historie, med moderne amerikansk poesi, med Cervantes og Ekelöf, med pønk og motemagasiner.

Diktene søker høyt og lavt etter sammenlikningspunkter og brytninger mellom det lokale og universelle, mellom natur og kultur, mellom myter og virkelighet, og mellom fortid og nåtid. Tida og rommet oppheves, og i den grad Wintervold benytter seg av bilder, er det ut fra Viktor Sklovskijs motivasjon: " Hensikten med bildet er ikke å tilnærme dets betydning til vår forståelse, men å befri persepsjonen fra automatismen".

Et av diktene som jeg synes setter flere av de nevnte perspektivene opp mot hverandre, samtidig som det nettopp underliggjør, er diktet under:riksveien ut til det nordlige Atlanterhavet
her står ingen Apollon-templer
ingen har sett metoper og triglyfer
under mønet av rekved

dette er ikke en dorisk hesjestaur
ikke en korintisk huggestabbe
dette er ikke et ornamentert skjold
men nattsola, Akilles, dette er en spiss knaus
men ingen obelisk

det som ser ut over havet
ligner et menneske, men ingen
mimetisk marmorstatue
lever aleine av torsk

her var ingen keisere
altså ingen gulvmosaikk, men klovestempla trebord

det som står lent mot fjøsveggen
er ikke ei lanse
med mindre du heter Don Quijote

det er et spett
med det bryter oldefar stein


Morten Wintervolds siste diktsamling har en mer uttalt samfunnskritikk i seg enn de tre forrige han har gitt ut. Vekstsamfunnet, forbrukersamfunnet og "framskrittet" blir blant annet sarkastisk behandlet i diktet som har fått tittelen "Kunsten å gå":


her setter du første fot
framfor andre fot

flytter vekta fra andre fot
til første fot
setter atter andre fot
fremfor første fot

det kalles fremskritt
i landet hvor nyrike analfabeter
bygger hytter med 17 toalett

finnes det nok skit
i et menneske
til 17 toalett

sjøl
sliter jeg daglig
med å fylle ett

4 comments:

Anonymous said...

Liker avslutninga på siste diktet...:D

Bente

Anneli said...

Jeg liker bloggen din. Av det du velger å gjengi eller skrive, ser jeg at du har mye kunnskaper. En interessant person:-)

Blogging har åpnet mange nye dører for å ta del i hverandres verdener.Ukjente blir "kjente" på underfundige måter. Er det dette som kjennetegner den nye tiden?

Irene said...

He, he. Skal med min beste vilje prøve å framstå som like interessant framover også ;-)

Den nye tida er vel ikke så lett å kjennetegne, egentlig. Derfor givende å lese gode forfattere som prøver å gjøre nettopp det.

ha ei god helg!

Irene

Erik said...

Takk for tips! Har lest den første samlinga til Wintervold. Trolig en man bør følge med på...