Saturday, April 05, 2008

Bokanbefaling: Modernitetens oppløsningHar fordypet meg i Espen Schaannings bok " Modernitetens oppløsning" (Spartacus forlag) noen dager. Boka inneholder presentasjoner og introduksjoner av sentrale skikkelser i vår egen tids idehistorie. Den er langt fra ny, men likevel verdt å lese, særlig for den som er interessert i idehistorie, men bare sitter inne med sporadiske kunnskaper. ( Sånn som meg! ) Kapitlene går inn på helt bestemte tekster og trekker ut hovedinnholdet i dem, og boka behandler tenkere innen kritisk teori, eksistensialisme, strukturalisme og postmodernisme.

Ble særlig fanget av kapitlet om Marshall Mc Luhan, der Schaanning oppsummerer hans tanker om innføringa av det fonetiske alfabetet, og om hvordan det fonetiske alfabetet fører til at leseren erverver seg en lineær måte å oppfatte verden på. I lesninga av den fonetiske skrifta løsriver også synssansen seg fra de audio-taktile sansene, og fra og med Gutenbergs boktrykkerkunst har synssansen dominert fullstendig over de andre sansene. Dette har, ifølge Mc Luhan, preget vår tenkning og vårt språk mye mer enn vi er klar over.

1 comment:

Guro said...

Kommenterer tilbake her, sjøl om det blir malplassert! Mønsteret er det samme på de vantene jeg strikker, men fargene er kjedeligere, - mannen liker ikke utradisjonelle farger! Jeg klikka forøvrig på Tromsø i bogger-profilen min, fant ar det var over 300 som brukte blogger og som hadde tagg med Tromsø, der fant jeg deg :)