Friday, April 18, 2008

Litt om stein


Alle steiner har til felles at de forteller oss noe om tid. Blir alltid sittende og fundere over dette når jeg kjører bil, og passerer områder der berg er blitt sprengt, og man tydelig kan se lagdelinga.

Visste du forresten dette: Fram til midten av 1700-tallet ble det bedrevet seriøs forskning på steinens indre organer. Vitenskapsmenn mente de kunne se et tarmsystem og bevise at steiner spiste jord for å bli større. ( Kilde: Frøyland/ Hurum: Stein)

Var i et steinbrudd nord på Tromsøya og fotograferte i dag. Bergarten som finnes der er en lys gangbergart ( Skattøra migmatitt) som ble dannet ved at magma trengte inn og størknet i sprekker i den mørke bergarten. Derav de særegne mønstrene.

2 comments:

Anonymous said...

veit best
nervestrenger
naturen i natur
selvet som ser og tar bildet
veit meir


*tapastenkttiltakk*

tusen said...

Det øverste bildet sier alt om siste ukes klima!
Og ikke visste jeg at noen noen gang har trodd at stin spiste jord!
For de godtroende er alt mulig. For oss andre også!
Olava