Monday, May 12, 2008

Har vi et fattigdomsproblem i Norge?

Kirkens bymisjon gjør en utrolig viktig jobb på mange områder. Blant annet tar de fattigdomsproblemet i Norge mer på alvor enn noen andre gjør.

Ikke alle har råd til å reise til Syden, betale for kulturskoletilbud til ungene, investere i sportsutstyr, PC-er, mobiltelefoner, holde konfirmasjonsselskap osv. osv. Noen, og spesielt barn, får merke hvordan det er å ikke ha mulighet til å være med på det som for mange andre er en selvfølge. Mange foreldre må takke nei til skolefritidsordning av økonomiske grunner, og det er faktisk slik at noen barn ikke kan delta på helt vanlige ting som bursdagsfeiringer.

" Det er bare å prioritere riktig" blir det sagt av de som slipper å velge bort noe som helst. Så enkelt er det dessverre ikke.

Leste om prosjektet " Batteriet" i ulike aviser i går:
http://www.kirkensbymisjonoslo.no/templates/Page____9763.aspx

Håper politikerne får øynene opp for prosjekter som dette, slik at det vil få økonomisk støtte også videre fremover.

1 comment:

Anonymous said...

Det er store klasseforskjeller her til lands, og forskjellene bare vokser. Det er ikke få mennesker i full jobb som ikke har inntekt nok til å kjøpe seg egen bolig eller forsørge seg selv og sine. Det er uhørt.