Thursday, October 09, 2008

Iben Sandemose

var gjest under Ordkalotten i år. Hun dro rundt på skolebesøk med fortellinger og bilder fra familien Sandemoses liv, samt egne illustrasjoner til ulike barnebøker hun hadde skrevet.
Flere av tegningene handlet om parforhold og samliv, og hadde en humor og freidighet i seg som slo godt an blant elevene på mellomtrinnet.

Tittelen på den neste boka jeg skal lese er " Ugler i Sandemosen". Iben Sandemose er barnebarn av Aksel Sandemose og i den boka skriver hun ned sin fars fortellinger fra sin oppvekst med Aksel Sandemose. Denne oppveksten var langt fra preget av harmoni, men fortellingene henger likevel ikke fast i mørket og bitterheten:

Det er klart min fars oppvekst var vanskelig. Det jeg har villet undersøke, er hvorvidt det lar seg gjøre, for en som har fått så mange spark i barndommen, å bringe noe positivt videre til kommende generasjoner. En del av Aksels angst er nok bragt videre, sier Iben Sandemose, som i boken sammenligner seg selv og faren på ulike alderstrinn. ( Fra NRK P2 2001)

No comments: