Monday, December 14, 2009

Hva er fantastisk realisme?

Hvad betyr et begrep som fantastisk realisme?
At der findest en realisme uden fantastik? At det fantastiske er noget,
der legges oven i virkeligheden? At ingen af delene - virkeligheden
og fantastikken -rummer begge dele på én gang?

Sagen er lige så enkel, som den er kompliceret: at skelne mellom
fantasi og realisme er det samme som at betragte krop og sjæl
som to forskjellige departementer. Fantasien og realismen er
tværtimot to sider av samme mønt. En realisme uden indbildningskraft
er flad, og en tankeflugt uden realisme bare et pip i den blå luft.

( Einar Már Gudmundsson, fra essaysamlinga " Nordisk fantasi" )

No comments: