Wednesday, February 28, 2007

Balansen mellom det individuelle og kollektive
Hvor mange individualister tåler f.eks en familie
før den ryker..?

-------------
Elisabeth Løvlie skriver forresten i boka
" Stillhet og støy" om lyttingen som aktivitet
i individualismens tidsalder:

Det er ordet, veltalenheten, som har umiddelbar verdi.
Det oppegående mennesket tar ordet og vil være synlig.

Lyttingen er en usynlig aktivitet, en akitivitet som ikke
gir direkte uttelling. Lytterens nytte er ikke målbar.
Det blir derfor mer fristende å haste videre med å komme
i mål med det som synes og høres. Når prestasjoner og
ferdigheter er noe som måles og telles, faller lytteren
utenom.


Et eksempel på et område der lytteren er særlig utsatt,
er det akademiske liv. Akademikere står i dag under
sterkt press til å utgi artikler eller bøker. Det er slik man
markerer seg, viser sitt ståsted og er med i debatten.
Publish or perish -publiser eller forgå.
Kravet er å produsere ord, komme med poenger,
motbevise, være synlig. Men i dette jaget etter å
utrykke seg og være original, står vi i fare for å miste
noe av det viktigste, ihvertfall for en god humanist
- tiden og evnen til å lytte.3 comments:

Anonymous said...

fire
ser mot vest men
bare en mot øst mens
siste måsemann mener nord
er best

*tapastolket*
----------------

et drabelig godt bilde
ekstra poeng for diagonallinja
glitrende morsom illustrasjon til
en tekst for ettertanke

lytter
gjør jeg tenker
samtale med meg selv
et styrket Jeg gjør styrket Deg
til Oss

*tapassøkt*
--------------

spenning
DegMeg mellom
balanseringsaksens
midtpunkt være må en Altets
Enhet
utspring
mål og mening
En og Alles beste
daførst livet leves lest og
lyttet

*dobbelttapassalmeamen*

irelars said...

Hyggelig å se at bilde og tekst ble utgangspunkt for fire dikt.

Irene :)

ErikB said...

Interessante tanker og lykke til med Sult... det er vel en slags amerikanisering av norsk akademia... på den andre side er det også en god del som hverken lytter eller skriver... korridorspøkelser som snur gamle forelesningsnotater..