Monday, July 11, 2005

Om opplevelseslesing

I min barndom fantes det tre bøker i bokhylla i stua: Bibelen, et ettbindsleksikon og Den store kryssordhåndboka. ( Resten av hyllene var fylt med bilder av brudepar og konfirmanter.)
Ikke at det var noe problem. Det var mer enn nok av andre ting å ta seg til. Poenget er at skulle man få noe interesse for, og glede av, lesing og litteratur, måtte man få den andre steder. F.eks på skolen.

Og nå skal jeg tillate meg å være litt nostalgisk, for jammen klarte skolen den oppgaven. Vi hadde et bittelite bibliotek og langt færre timer på barnetrinnet enn elevene har i dag, men det holdt! For innenfor denne tida, ble det gitt masse rom for opplevelseslesing og høytlesing. Vi hadde en bibliotekstime i uka, som innbefattet boklån og stillelesing, og var det tid til overs i andre timer, kom det alltid opp en bok fra kateterskuffen, som læreren leste høyt fra. Jeg snufset meg gjennom " Veien til Agra", og var sjeleglad jeg hadde pult bakerst i klasserommet.

Tid, ro og fleksibilitet gjorde denne typen opplevelser i skolen mulig, og nettopp de tre faktorene opplever jeg mangler i min egen hverdag som norsklærer. Det er ikke lenger faste klasser, men ulike grupperinger, det er arbeidsplaner med oppgaver beregnet for et visst antall timer, og kunnskapstestinger og målinger blir det mer og mer av langt ned i klassene.
Alt dette er vel og bra ( utenom nasjonale prøver ned til 4.kl! ), men det stresser en hverdag. Det går ut over det å skape egne, indre bilder gjennom god litteratur. Alskens gode planer og intensjoner om lesing hjelper ikke, dersom du organiserer tida vekk.

I tillegg konkurrerer tida til lesing på hjemmebane med alt mulig annet. I dette huset finnes det rimelig mye god barnelitteratur i hyllene, men så er det fotball, musikkøving, dataspill (!) osv. osv.

Uansett har jeg tro på å gjenskape opplevelseslesinga, og skolen er sentral. Så får andre ta krangelen om hva som er "god" litteratur for den oppvoksende slekt..

Frk. Hansson er visstnok ute med oppfordringer om å lage bok-meme ( het det det?)
Den kommer -sånn etterhvert!


Irene

3 comments:

Anonymous said...

nå skulle jeg gjerne byttet med plassen din på bakerste pult
og hørt deg lese
for det er bare den som selv har opplevd
som kan overføre opplevelsen til andre
i så måte tror jeg du er et unntakstilfelle
---------------
første gang jeg leser et saksinnlegg fra din hånd
og det viser seg ikke mindre stilsikkert
enn når du skriver poesi

dette er så viktig
at det bør sendes den pedagogiske pressen

irelars said...

Takk!

Blir glad av å lese dine kommentarer!

seinohoirene

Frk. Hansson said...

Meget godt skrevet Irene.
Gjenkjennelige tanker omkring både skolen og hjemmebanen.

Tiden er presset til det ytterste, og det blir ikke så lett for ungene å finne roen i noe langsomt.


Gleder meg forøvrig til å lese hva Du leser!