Saturday, August 19, 2006

Variasjon over et tema: Den gode samtalen

" Å finne tonen" er et uttrykk jeg synes er treffende og godt. Noe uforklarlig skjer når man blir samstemt og kommer " på bølgelengde" eller samme " frekvens". Kanskje i hver sin oktav, men klinger gjør det i alle fall.

-Som når du møter nære barndomsvenner du ikke har sett på flere år, og opplever at etter to minutter er alt " på plass" igjen, eller du treffer på mennesker du straks begynner å prate om alt og ingenting med, selv om du aldri har møtt dem tidligere.

Rart det der. Og vanskelig å sette ord på hva som egentlig skjer. ( Mens med andre igjen kan en samtale gå så usannsyyyynlig tregt at man bare blir sittende å vri seg og forsøke å finne en unnskyldning for å forsvinne fortest mulig.. )

En god opplevelse er det i alle fall når man " finner tonen".

4 comments:

Jostein Åsali said...

"Rart det der. Og vanskelig å sette ord på hva som egentlig skjer."

lar meg utfordre

vilkårene for d.g.s. er mer person- enn saksavhengig i motsetning til en vanlig prat som kan flyte uanstrengt ut fra felles yrke, familie og "vær og vind"

d.g.s-partnere er udogmatiske, ikke-fundamentalister

de vil ikke påtvinge den andre noen tro eller overbevisning

de er konsentrerte i en lytte- og taleposisjon

de er følelsesmessig fristilt i f.h.t. hverandre
dvs. at de ikke er i noen over-/underordnet posisjon
ikke er ektefeller el. tilsvarende
uten prestisje el. prestasjonspress

har et utviklet språk for abstrakte begrep

er våkent varsom med å ikke bryte sammenhengen i samtalen med frie assosiasjoner såvel som uvedkommende argument

har humoristisk sans og en viss grad av robusthet

er uten hast - dvs. synes at samtalen er det beste som tiden kan brukes til
-----------

noen kjennetegn på d.g.s. er at

den snarere ender ut i et paradoks enn en konklusjon

den gir partene et økt behag - varme og glede - takknemlighet for at den andre fins

mer det, enn at den har løst noen problemer
heller har den økt respekten for partneren

d.g.s. er rolig, stillferdig, uten uro om det blir lange pauser

den er sjelden
altfor sjelden
men dyrebar

Frk. Hansson said...

"Å ha god kjemi med" er også et passende uttrykk. Jeg trekker ikke umiddelbart paralleller til den gode samtalen, for den gode tonen eller kjemien kan også være på et lett og humoristisk nivå man ikke umiddelbart forbinder med Den Gode Samtalen.

torunn said...

Så mye klokt og viktig og godt å lese om den gode samtalen!

Og jeg trur at når kontakta er der, når en kjenner det i magen, så ligger det til rette for bevegelse....framover…

irelars said...

Ja, her var det mye klokt.
Synes du setter veldig godt ord både på hva som skjer og hva som kjennetegner de som kommuniserer, Jostein!

Helga: Ja, du har selvsagt rett i den forskjellen, Så kan man si at å finne tonen er en forutsetning for den gode samtalen.

Torunn: Ja, det tror jeg også!