Friday, January 16, 2009

Etter Kåre Willochs utspill

"Rasisme og antisemittisme bidrar til å forsøple samfunnet vårt. Vi har alle ansvar for å argumentere mot slike holdninger, og for å sørge for at disse holdningene ikke utvikler seg. Men skal vi lykkes med å bekjempe antisemittisme, må vi være presise i hva som er antisemittisme."

Utdrag fra innlegg på Gunn Karin Gjuls blogg. Les mer her:

http://gunnkaringjul.blogspot.com/

No comments: