Sunday, November 30, 2008

Lyd-dusjene på MoNoe av det stiligste med bokdagene på Mo, var lyddusjene som var laget for anledninga. Her kunne alle og enhver gå inn bak et "tekstforheng" og lytte til innspilte opplesninger. Utenfor lå det både såpe og skrubb..No comments: