Wednesday, December 03, 2008

En av høstens diktsamlinger. Verdt å lese!


Debutanten Trine Ness har i høst gitt ut diktsamlinga " Hvis jeg kunne hete noe annet, sa jeg til Marianne". ( Gyldendal Forlag)
------------------------------------
Diktsamlinga handler om identitet, men i diktene er ikke identitet noen gitt størrelse. Identiteten blir heller sett som noe som er i bevegelse, og som dikt-jeg-et har et aktivt forhold til. Hun utforsker og utfordrer; hun heter både Helena, Anna og Marianne, og hun henvender seg til en navngitt andreperson som i neste omgang er henne selv. ------------------------------------------------
Denne leken med navn, og undersøkinga av forholdet mellom navn og identitet, får meg til å tenke på Roman Jakobsson:
Uten motsigelser blir det ingen bevegelse i begrepene, ingen bevegelse i tegnene. Forholdet mellom begrep og tegn automatiseres, hendelser stopper opp, og bevisstheten om virkeligheten dør ut.
------------------------------------------
Diktsamlinga handler også om savn, og tonen kan være både sår og røff på samme tid. Som i dette diktet:--------------------------
----------
VINGESLAGETS HAVARI-----------------------------------
-------------------------------------
Jeg reiser meg opp fra den varme senga.
Faren min går fram og tilbake
over gulvet med sine grove vinger.
Jeg kan ikke se han. Han vet ikke hva han heter.
---------------------------------------
Engelens flukt gjennom huset er raskere
enn bevegelsen den setter i gang.
Jeg leiter under senga.
Jeg må finne broren min.
Han skal trøste meg.

No comments: