Thursday, December 11, 2008

Ti bud til en ung mann som vil frem i verden
Mitt eldste barn, som går siste året på videregående, fikk i oppgave å analysere følgende dikt av Jens Bjørneboe på norsktentamen. Det setter jeg pris på. Det er et dikt som alltid vil være aktuelt. Både for menn og kvinner som vil frem..


I. Det første bud er ganske lett.
De som er flest, har alltid rett.
--------------------------------
II. Tenk alltid på hva folk vil si.
Og ta den sterkestes parti
------------------
III. Og tviler du, så hold deg taus
til du ser hvem som får applaus.
-------------
IV. Tenk nøye ut hva du bør mene.
Det kan bli dyrt å stå alene.
---------------
V. Følg ingen altfor høye krav.
Men si, hva du har fordel av.
---------------
VI. Si alle hva de gjerne hører.
Gå stille gjennom alle dører.
(For sannhet bringer sorg og nød,
mens daglig løgn gir daglig brød.)

VII: Gå aldri oppreist. Snik deg frem.
Og gjør deg varm i alle hjem.
-----------
VIII. Husk: Ingen mann kan roses nok
Slik bygger man en venneflokk
(Og i et brødre-paradis
har du den beste livspolis)
---------
IX. Av sladder husker du hvert ord
til bruk i neste sjefskontor---
(Men ingen taktfull sjef forteller
et ord til ham som ryktet gjelder)
--------------------
X. Hvis siste bud blir respektert,
da er din fremtid garantert!
Følg d r i s t i g med i kamp mot troll,
men vis fornuftig måtehold
Skrid tappert frem i livets strid,
- én time forut for din tid.

No comments: