Saturday, December 20, 2008

Det litterære tidsskrifteter i salg igjen.

I redaksjonen:
Lene E. Westerås
Morten Wintervold
AnneLill B. Flaamo
Susanna Happonen
Ingvild Holvik
Sigbjørn Skåden
Thomas Lundbo (layout)
---------------------------------------------------------------------------------
Sjekk her: http://www.kuiper.no/
Og her: http://wintervold.blogspot.com/

No comments: